Новитети и промоции

Новитети и промоции

НОВО!!! Акрилен малтер
Акрилен малтер 1.5 FULL и 2.0 декоративен
Хидроизолација: еднокомпонентна и
двокомпонентна

повеќе

Градежна програма ArtiCol

Градежна програма ArtiCol

Во градежна програма ArtiCol ќе најдете внатрешни бои, фасадни бои, подлоги и импрегнации, у-контакт/у-врска, акрилен малтер и хидроизолација

повеќе

Лепила ArtiFix

Лепила ArtiFix

Во програмата лепила ArtiFix ќе најдете лепило за дрво, лепило за паркет, подлоги за лепило за паркет и лепило за хартија

повеќе

новитети и промоции